Informatie

Missie

(Waarom bestaan we)
De reden dat onze gemeente bestaat is in 3 punten samen te vatten: 
God eren, het goede nieuws bekend maken en elkaar helpen om Jezus te volgen.

  1. eren van God
  2. vertellen over de liefde van Jezus en dit uitdelen aan anderen om ons heen
  3. opbouw en verdiepen van het geloof van/door de gemeenteleden

De gemeente is in 1989 opgericht met hetzelfde doel (alleen in iets andere woorden omschreven). God staat centraal in onze zondagse diensten en in ons hele leven. We delen graag van wat God ons heeft gegeven. Contact met andere gelovigen is voor ons erg belangrijk en daarom komen we ook door de week samen in kleine groepen.

Visie

(Wat is onze droom, wat willen we bereiken)
We zijn samen het huisgezin van God, broers en zussen van elkaar dus.
We willen samen aan iedereen in Eemnes en omgeving de liefde van Jezus laten zien.
We willen een gemeente zijn waarin iedereen (geestelijke) groei kan ervaren door elkaar te helpen.
We willen een gemeente zijn waarin we elkaar en anderen tot steun zijn.
We doen het dus samen waarbij ruimte voor iedereen belangrijk is.

Structuur

Oudstenraad en bestuur

Oudstenraad (email oudsten@egeemnes.nl)
Gemeente zijn is elkaar ontmoeten, lief hebben en samen delen.
Samen groeien naar God toe en Zijn liefde doorgeven aan anderen.
Wij zien er naar uit dat ieder zijn gaven met vreugde in kan zetten in deze prachtige gemeente.
Dat elke dienst op zondag inspirerend mag zijn en dat iedereen ook gesterkt en gevoed wordt voor door de week.
We zijn samen gemeente en doen het samen met elkaar en met God.
Ons verlangen is dat iedereen daar de toerusting voor gaat krijgen die nodig is.

Henk Haveman Oudste
Paul Koeleman Oudste
Jannie Koeleman Oudste
Dick van 't Zand Oudste
Frieda van 't Zand Oudste

Dagelijks bestuur (voorzitter Henk, secretaris en penningmeester)
Wim Dercksen 
– Diaken-Secretaris (email secretaris@egeemnes.nl)
Jan Lamers – Diaken-Penningmeester (email penningmeester@egeemnes.nl)

 

Gemeentezorg

Het team gemeentezorg bied zorg aan de gemeente in de brede zin des woords. Het kan bestaan uit een bezoekje, diaconale hulp, een luisterend oor, een bemoediging en pastorale hulp. Pieter en Marjan, Henk en Rita, Herma.

Ministrie gebed na de dienst wordt gecoordineerd door Marja en Jannie..

VIPkids Mini's en VIPkids+

De VIPkids starten elke week in de dienst. Er is dan een speciaal kinderlied en een inspirerend stukje als inleiding op het programma van die ochtend. Daarna gaan ze naar hun eigen dienst. Aan het eind van de dienst komen ze terug in de dienst en vertellen iets over wat ze gemeenkt hebben en krijgen samen met de ouderen de zegen mee.

De VIPkids+ vormen de oudere kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

De VIPkids mini's (van 0 tot 7  jaar) komen in principe elke week samen behalve tijdens de vakanties.

De teams worden geleid door:. 

- Monica (VIPkids mini's en VIPkids+) en Else.

Multimedia

Multimedia zorgt voor alles wat via de beamer in een dienst getoond wordt en voor het streamen van de diensten (in zoverre dat van toepassing is). Materiaal (PowerPoints, YouTubes, overzicht dienst met liederen voor OPS) kan verstuurd worden naar multimediaREMOVETHIS@ANDTHISegeemnes.nl Het team bestaat uit: Dick.(coordinator), Luuk en Peter

Geluid

Het geluid in de dienst is een belangrijk onderdeel. Het klinkt vanzelfsprekend dat het geluid in de zaal en thuis via de stream mooi klinkt. Maar er komt heel wat bij kijken voordat dit voor elkaar is. Als er speciale wensen voor een dienst zijn qua geluid dan moet dat ruim van te voren aangegeven worden. Het geluid wordt gedaan door: Edwin

 

Zang en Muziek

De gemeente heeft op dit moment diverse zang en muziek groepen.

Contact persoon van de oudstenraad is Frieda.

De zangleidsters zijn afwisselend Rosalien, Marja, Monica en Frieda.

Facilitair

Het facilitaire team zorgt voor de huur en het klaarzetten van de zalen, het welkomsteam, het koffieteam. Het facilitaire team wordt gecoordineerd door: Wubbo en
George

Bidstond

De bidstond komt elke twee weken bij elkaar. We bidden daar voor de gemeente, Eemnes en omgeving, ons land en Israël. De bidstond wordt gecoördineerd door Pieter

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd door Eldert. wil je een bericht geplaatst hebben stuur het dan naar nieuws@egeemnes.nl

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Giften aan de gemeente mogen daarom bij de belastingaangifte worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

De Evangelische Gemeente komt iedere zondag samen in 

Huis van Eemnes
Noordersingel 4
3755 EZ Eemnes

Correspondentieadres:
Wim Dercksen
Zegge 9
3755 WZ Eemnes
 

Giften:
NL49INGB0005965511

Jaarverslag:
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023