Cursussen

Alpha Cursus

Meer dan de helft van de Nederlanders vraagt zich met enige regelmaat of er meer is in dit leven dan het leven dat ze leiden. Maar niet alleen deze vraag. Ook vragen als: Heeft het leven zin? Komt er nog iets na de dood? Als God er is, waar is Hij dan? Wat weten we eigenlijk over Jezus? 

De Alpha-cursus geeft - na gestart te zijn met een lekkere maaltijd - heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Op een laagdrempelige manier leer je meer over het christelijk geloof en is er ruimte voor jouw vragen! Ontmoeten, praten, lachen, vragen, ontdekken en eten. De avonden zijn gratis! 

Marriage course

Tips, tools en verdieping voor je relatie! Dat is de Marriage Course. Tijdens zeven inspirerende en gezellige avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan worden.

Op de avonden worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals communicatie, conflicten oplossen, seksualiteit, de rol van je familie enz. Dat alles vanuit de gedachte, dat het huwelijk méér is. Je zou kunnen zeggen dat het Gods ‘uitvinding’ is om ons plezier en geluk te bezorgen en een veilige basis voor onze kinderen. 

Samen met een kleine groep eet je eerst gezellig en kijkt naar de uitleg op de DVD. Het uitvoeren van de opdrachten en erover praten doe je elk als echtpaar apart, dit wordt dus niet in de groep gedeeld. Hoewel de cursus is bedacht vanuit een Bijbelse visie op het huwelijk, kan je ook als niet-christelijk stel of wanneer één van de partners christelijk is, prima deelnemen aan de cursus.

Parenting Teenager course

De Parenting Teenagers Course is een opvoedcursus voor ouders van 11- tot 18-jarigen. Deze cursus laat ouders stilstaan bij hun unieke rol als opvoeder. Ze wisselen onderling ervaringen uit en denken aan de hand van vijf thema’s na over hun gezinscultuur en opvoeding.

  • Het doel voor ogen houden
  • Tegemoetkomen aan behoeften
  • Grenzen stellen
  • Emotionele gezondheid ontwikkelen
  • Groeien in verantwoordelijkheid

Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. De cursus is geschikt voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Teenagers Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.

Cursus Vrijheid in Christus

Het doel van de cursus is om als christen verder te groeien in discipelschap. Vaak wordt de cursus gebruikt na de Alpha-cursus, maar ook voor mensen die al jaren christen zijn biedt deze cursus weer nieuwe inzichten en stappen om meer en meer in vrijheid te gaan leven.
De cursus is een individueel proces dat je als groep doormaakt.
De cursus leert je:

  • De waarheid over wie je bent in Christus je eigen te maken
  • De strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel te begrijpen en overwinnen
  • De autoriteit die je hebt gekregen te begrijpen en gebruiken
  • Verantwoordelijkheid te nemen om te leven in vrijheid die je is gegeven

De cursus is 13 avonden en 1 zaterdag.