EG Eemnes

Preken online

U bent hier:

Preken online beluisteren of downloaden

Op deze website zijn alle preken van de samenkomsten en seminars te downloaden in MP3 formaat. Breng dus regelmatig een bezoek en luister vanaf nu de preken waar u maar wilt.

Per heden is het mogelijk om te zoeken en filteren op verschillende zaken zoals bijbelboek, spreker en datum. We zijn momenteel bezig om alle preken te categoriseren waarmee het gaandeweg voor steeds meer preken en studies zal werken.

  • Abonneer je op onze podcast:
  • RSS
Waar mag ik je voor wakker maken?

Timo Hagendijk

Vanochtend sprak Timo Hagendijk. Het onderwerp van zijn preek was ”Waar mag ik je voor wakker maken?” Jezus was vastberaden onderweg naar Jeruzalem. Ondanks de tegenstand uit zelfs zijn eigen kring ging hij door. Hij ging naar Jeruzalem om niet alleen maar te lijden en te sterven, maar juist ook om naar de hemel te gaan om daar als koning te worden gekroond. Vandaar zal Hij terug komen om mensen op te halen die wakker zijn, die klaar staan, die hun mantel aan hebben en hun licht brandend. Hoe laat je zien dat je een koninklijk leven leidt en dus wakker bent? Franciscus van Assisi zegt het ons voor als hij bidt: Heer, maak van mij een werktuig van vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Vergeving waar onrecht is. Geloof waar twijfel is. Hoop waar wanhoop is. Licht waar duisternis is. Goddelijke meester, geef dat ik geen troost, begrip en liefde zoek, maar troost, begrip en liefde geef. Want we ontvangen als we geven. We worden vergeven als we zelf vergeven. We worden geboren tot eeuwig leven als we sterven. We staan als het ware tussen de eerste 65 boeken en het laatste in, Openbaring, Zien we uit naar die dag?

Download 'Waar mag ik je voor wakker maken?
In het Koninkrijk

Wim Dercksen

Wim Dercksen sprak vandaag als eerste over het nieuwe subthema 'In het Koninkrijk'. Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is een grondgebied, waar een Koning regeert, met onderdanen, als je erbij hoort heb je een paspoort. Wim las de gelijkenis uit Matth. 13:24-30. Jezus zaait het goede zaad, via Jozef en Maria stamt hij van beide kanten van David af, Hij is de beloofde Messias. De wijzen hebben een ster gezien en weten dat een Koning is geboren. Johannes de doper roept op: bekeer u, het koninkrijk is nabij. Jezus laat zich dopen en de Geest daalt als een duif neer en een stem uit de hemel zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon". De Bergrede die daarop volgt zou je kunnen lezen als de grondwet van het koninkrijk, mensen treuren nu nog maar in het koninkrijk zullen ze getroost worden. Het Koninkrijk is nu nog niet zichtbaar, De Koning is nog niet zichtbaar. Het goede zaad groeit op met nep zaad, dolik, gezaaid door de vijand. Pas aan het eind wordt er geoogst. Wat nep is wordt verbrand. Ben je echt of nep? Wie is jouw Koning? Col 1:13.

Download 'In het Koninkrijk
Balans en vasten

Jan Dop

Jan Dop sprak over balans en vasten. De prioriteiten in je leven, waar ben je druk mee? Wat is je verlangen, durf je stil te zitten? De hectische tijd waarin we leven, waarin computer en smartphone ons voortdurend roepen, helpt ons niet om stil te zijn. De herinnering aan vroeger is soms heel anders, hoe oma de was deed in het schuurtje en Jan graag daarbij was. De rust en de tijd die dit kostte was heel anders dan nu. Wij zijn nu verslaafd aan veel prikkels, is er nog wel rust? Wat zegt de Bijbel hierover? 6 dagen werken, de zevende rust. Lev 25; het Sabbatjaar, het jubeljaar, Grote Verzoendag. Momenten van rust, herstel, bezinning en teruggave. Kijk naar Jezus ons grote voorbeeld. Hij trok zich regelmatig terug in de stilte; Luc 6:12. Periodes van stilte en niets doen werken in Gods nabijheid iets bijzonders uit. De uitdaging van deze vastenweek

Download 'Balans en vasten
God schrijft jouw verhaal

Johan Gankema

Vandaag sprak Johan Gankema over het thema "God schrijft jouw verhaal". Uitgangspunt was Romeinen 8:18-22; Het leven is zwaar, maar ook Romeinen 8:28-30; God is goed. God weet wat goed voor ons is. We mogen en kunnen de Schrijver van ons levensverhaal vertrouwen. Aan de hand van het levensverhaal van David en Svea Flood, een Zweeds echtpaar dat als zendelingen vertrok naar Zaïre in Afrika, verduidelijkte hij dit. Ze mochten van het stamhoofd alleen contact met een jongetje, en hem vertelden ze het evangelie. Toen Svea overleed bij de geboorte van haar tweede kind, was David zo teleurgesteld in God, dat hij terug ging naar Zweden en de baby ter adoptie afstond. Jaren later ging die baby op zoek naar haar vader en vond een oude, verbitterde aan drank verslaafde man. Ze vertelde hem wat er uiteindelijk gebeurd was, de kleine jongen had getuigd van Gods liefde en het hele dorp was tot geloof gekomen. Het leven van David en zijn vrouw was niet voor niets geweest! God schrijft ons levensverhaal, het einde is niet van te voren duidelijk, maar God is te vertrouwen. Mijn definitie van goed is anders als die van God: 2 Kor 7:10. In moeilijke momenten ervaren we Jezus dichterbij. Het is Gods bedoeling dat we op Jezus gaan lijken. 2 Kor 4:17-18; Genade heeft het laatste woord.

Download 'God schrijft jouw verhaal
Balans

Jaap Ketelaar

Jaap Ketelaar trapte af met "24/7 en ons leven in BALANS: de halve cirkel" Hij legde Gods principes uit t.a.v. Ritmes, Tijden en Seizoenen in het leven, a.d.h.v. Gen 1:27,31; Gen 2:2; Pred.3:1-4 en Joh.5:1-4. Ritme: 6 dagen werken en dan 1 dag rust. God heeft ons zo gemaakt dat het voldoening geeft als we iets tot stand hebben gebracht (creatie). Daarna rust (re-creatie). Tijden: Alles heeft zijn tijd... Er is een tijd om... te lachen en een tijd om te huilen... Als je in een tijd van huilen zit, accepteer dat en weet dat er ook weer tijden van lachen aan zullen breken. Seizoenen: er zijn tijden van vruchtdragen en tijden van snoeien. Jezus vergelijkt ons leven met een wijnstok. Een wijnstok die wil vruchtdragen, wordt de eerste paar jaar bijna tot op de grond teruggesnoeid. God snoeit door het Woord. We moeten bijvoorbeeld dingen opruimen, of we zitten in een moeilijke situatie zodat we in onze zwakheid naar Jezus gedreven worden. Leiders in de Bijbel moesten eerst het nodige meemaken om te leren om bruikbaar te worden.

Download 'Balans
Vriendschap

Wim Dercksen

Vandaag sprak Wim Dercksen over Vriendschap. Aan de hand van Pred. 4:12 ontdekten we 4 redenen om vrienden te hebben: (4W’s) je bereikt meer door samen te Werken de een kan de ander overeind helpen wanneer hij Wankelt elkaar Warmen in de nacht Weerbaarheid bij aanvallen is groter Al met al, vriendschap maak het leven beter, leuker. De bijbel, m.n. het boek Spreuken heeft veel te zeggen over vriendschap. Ik pik er een paar verzen uit: Vrienden beïnvloeden je (13:12) Ga niet om met verbitterde mensen, want dat geeft af op je hart (22:24) Je wordt gecorrigeerd door je vriend wanneer deze je de waarheid zegt (27:6) Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden (17:9)

Download 'Vriendschap
Best Friend

Paul Koeleman

Paul Koeleman sprak over Best Friend. Hij begon zijn verhaal met de vele keuzes die we moeten maken in ons leven. Wat trek ik aan, welke partner, welke kerk, en wat geef ik prioriteit? Met een keuze verbind je je ook ergens aan, ga je je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt? Het onbekende omarmen, uit je comfortzone komen, laat je geestelijk potentieel groeien. Hoe kiezen wij vrienden, gaan wij ook nog voor hen als ze fouten maken? Kiezen we inclusief? God koos voor ons inclusief al onze gebreken. Wij moeten liefhebben zoals Jezus lief had, Hij is onze maatstaf, vriendschap vraagt soms offers. Vriendschap geeft ruimte, deel je leven met elkaar, geen veroordeling, draag vrucht, Jezus is ons voorbeeld.

Download 'Best Friend
Ik wil blijven vruchtdragen

Mark Zeldenrust

Mark Zeldenrust deelde Gods Woord met ons en gaf een getuigenis van zijn eigen worsteling én overwinning! Aan de hand van de Bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen nam Mark ons mee naar Jeremia die jaren (tevergeefs) profeteerde en telkens weer geduld moest hebben toen hij eindelijk een boodschap van hoop mocht brengen. Als we geplant zijn aan de bron van het levende water, zullen we hitte niet opmerken, zullen onze bladeren groen blijven, zal droogte ons niet deren en zullen we vrucht dragen. We mogen uit deze geschiedenis leren om de soevereiniteit van God nooit ter discussie te stellen. Als we droogte ervaren mogen we een wilsbesluit nemen door uit te spreken: God is God en ik blijf Hem trouw! Ik wil blijven vruchtdragen! Mooi was dat er gelegenheid was om er voor elkaar te zijn, de bergtoppers voor de vallei-ers, terwijl Mark een krachtig gebed uitsprak.

Download 'Ik wil blijven vruchtdragen
Verbond

Reinier Blijleven

Reinier Blijleven begon zijn preek met Gen 1:26. Laat ons mensen maken, een samenspel tussen God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Deze drie zijn Eén, ze schuiven elkaar naar voren om te stralen, zie Joh 14: 26, Joh 16:7-8, 14 en Joh 15-26. Wij mogen God weerspiegelen in de samenleving, bijvoorbeeld in hoe we omgaan met verdriet en hoe dicht we bij de ander staan. Zijn we er voor de ander? Reinier vertelde van een verdrietige situatie in hun team, waarbij mensen hen vroegen om in een moeilijk moment God uit te nodigen in hun verdriet. Als mens ben je zoon, vader, moeder, zus, broer, vriend, in elke hoedanigheid verlangen we ernaar om zo verweven te zijn met God dat Hij door ons heen werkt. Gal 3:26. Gods verbond aan ons, het kruis omdat wij dat verbond niet kunnen houden en beantwoorden in volmaaktheid. Daarom is er Jezus offer voor ons. Moedig Gods plan in de ander aan, geef instructies, schuif de ander naar voren, bemoedig, complimenteer, groei, straal! Best Friend, God voor jou en jij voor God en de ander, verbond en toewijding.

Download 'Verbond
24/7 connected

Jan Dop

Jan Dop sprak over als laatste over 24/7 connected. Hij vertelde hoe lastig dat soms is. Je gevoel veroordeeld je al snel, als je het druk hebt, of als je niet lekker in je vel zit. Opkijken naar mensen die dagelijks veel met de bijbel bezig zijn, daar kun je niet aan tippen. Dit is heel herkenbaar Waarom moet ik met Jezus verbonden zijn, zonder mij kunt gij niets doen joh 15:1-5. Laat je gevoel niet over je heersen maar je verstand, de waarheid. Wat is Gods doel met verbonden zijn, dat we vrucht zullen dragen, gesnoeid worden om nog meer vrucht te dragen. Wat is de vrucht, liefde vrede geduld, zelfbeheersing enz. Als je vrucht draagt heeft de ander daar plezier van. Help elkaar in het onderhouden van je relatie met God en elkaar. Na de preek gaf Mieke ons de gelegenheid om 10 min met iemand te bespreken omdat te doen in de praktijk.

Download '24/7 connected