EG Eemnes

Preken online

U bent hier:

Preken online beluisteren of downloaden

Op deze website zijn alle preken van de samenkomsten en seminars te downloaden in MP3 formaat. Breng dus regelmatig een bezoek en luister vanaf nu de preken waar u maar wilt.

Per heden is het mogelijk om te zoeken en filteren op verschillende zaken zoals bijbelboek, spreker en datum. We zijn momenteel bezig om alle preken te categoriseren waarmee het gaandeweg voor steeds meer preken en studies zal werken.

  • Abonneer je op onze podcast:
  • RSS
Vaderdag

Gerrie Berkhof

Met Gerrie Berkhof lazen we Lucas 15. De verloren zoon zag in dat hij gezondigd had naar zijn vader en keerde vol berouw naar hem terug. Zijn vader gaf een groot feest, want zijn verloren zoon was weer teruggekomen. Zijn brave broer echter die altijd dacht goed zijn best te hebben gedaan, was zeer jaloers. Zo is het ook bij God. Degene die denkt om even uit eigen kracht een goed christen te zijn, die komt bedrogen uit. We kunnen alleen proberen een goed christen te zijn als we leven in de afhankelijkheid van God, van Zijn genade. Dan mogen we, nee, dan moeten we ons ook iedere dag opnieuw uitstrekken naar zijn zegeningen

Download 'Vaderdag
De kracht van Gods woord

Johan Gankema

Johan Gankema was bij ons te gast. Hij sprak enthousiast over het thema 'De kracht van Gods woord, voor het hele gezin'. Het ging over Nehemia 8:1-13. Het is 444 jaar voor Christus, de stad Jeruzalem ligt helemaal in puin. Dat is de straf van God, omdat de Israëlieten zich hadden afgekeerd van Hem. De Joden bouwden de stadsmuur in maar 52 dagen weer helemaal op. Niet alleen de muur werd als nieuw, ook de relatie van de Joden met God herstelde zich volledig. God zegende het volk weer.

Download 'De kracht van Gods woord
Verbondenheid in verscheidenheid

Mark Zeldenrust

Mark Zeldenrust sprak over het thema 'Verbondenheid in verscheidenheid'. De Here Jezus bad in de tuin van Getsemane vlak voor Hij verraden zou worden door Judas voor de discipelen en voor ons. Hij bad dat wij één zouden zijn met onze christen broeders en zusters, en dat wij gaan leven volgens Gods woord, ons leven in dienst gaan stellen voor Hem, evangeliseren en uitstralen dat we ware christenen zijn. Zijn laatste gedachte was jij. Jezus bad vurig dat we één zouden zijn, ondanks de steeds sterkere verdeeldheid die de duivel zaait. Zo wil de duivel de christen gemeente, die een beeld is van God, te breken of om het huwelijk, een weerspiegeling van Gods liefdesrelatie met ons, te vernietigen. De duivel gebruikt daarbij alle middelen: macht, geld, seks, jalousie noem maar op. Daarom moet je één zijn met de gelovigen (Johannes 15:1-8 en Johannes 17:20-26).

Download 'Verbondenheid in verscheidenheid
Familie en genieten

John Griffoen

Afgelopen zondag sprak John Griffioen over het thema 'familie en genieten' en mochten we samen God groot maken. John sprak hierover naar aanleiding van een heel aantal teksten uit de bijbel die verder ingaan op de thema's: 1. Genieten binnen het gezin 2. Genieten als Gods familie 3. 24/7 samen met God

Download 'Familie en genieten
Familie

Timo Hagendijk

Timo Hagendijk sprak met ons over '24/7 familie' aan de hand van Handelingen 6:1-7. Er is een conflict in de eerste christelijke gemeente. In deze gemeente deden de christenen veel dingen samen, zoals bidden, elkaar bezoeken, de tempel bezoeken en voor de weduwen en armen zorgen. Zelfs in zo’n mooie geloofsgemeenschap kan er blijkbaar een verschil van mening ontstaan. De Grieks sprekende Joden vonden dat ze te weinig mochten meehelpen bij het uitdelen van het eten. Alle apostelen komen nu bij elkaar en met de 5000 gelovigen overleggen ze wat ze hier aan kunnen doen, ze nemen dit conflict dus uiterst serieus.

Download 'Familie
Genade en waarheid

Jan Dop

Vandaag sprak Jan Dop met ons over het thema ‘Genade en Waarheid’. De preek ging over Johannes 9. De Here Jezus wandelt met zijn discipelen rond en ontmoet een man die al zijn hele leven lang blind is. In die tijd werden dit soort aandoeningen toegeschreven als straf op begane zonden. De discipelen vragen: 'Heer, heeft hij zonden begaan of zijn ouders?’ Jezus antwoordt: ’Nee, door deze man moet Gods werk zichtbaar worden’. Jezus kijkt niet naar de zonden die we in het verleden begaan hebben, maar wil door zijn grenzeloze genade met ons juist vooruit om samen een heilig leven te kunnen leiden. Door het genezen van deze man kon niemand meer ontkennen dat Jezus de zoon van God is.

Download 'Genade en waarheid
Genade en Waarheid

Wim de Knijf

Wim de Knijff was vandaag bij ons te gast. Hij ging verder met het thema 'genade en waarheid'. Hij vertelde aan de hand van 1 Koningen 17:10-24 dat het geloof je net zoveel houvast, zekerheid en vrijheid biedt, als wanneer je over heel dik ijs schaatst. De profeet Elia vertelt koning Achab dat het heel lang niet zal regenen, want daarmee wil God het zondige gedrag van de Israëlieten bestraffen. Achab is hier niet van gediend en Elia verbergt zich uiteindelijk bij een weduwe en haar zoon. Deze zoon gaat dood. Elia smeekt of de jongen weer mag gaan leven. God zorgt daarvoor en dan pas zegt de weduwe: “Nu weet ik zeker dat wat u spreekt van God waarheid is."

Download 'Genade en Waarheid
De waarheid over genade

Andre van Zyl

André van Zijl preekte over het thema: 'De waarheid over genade'. We lezen Johannes 8:1-11. De Here Jezus veroordeelt de overspelige vrouw niet, maar schenkt haar eerst genade en vergeving. Daarna zegt Hij pas: doe die zonde niet weer. De vergeving van je zonden is dus niet geheel vrijblijvend.

Download 'De waarheid over genade
Genade en Waarheid

Ben Griffioen

Vandaag sprak Ben Griffioen, hij deed de aftrap van het subthema '24/7: Genade en Waarheid'. Ben vertelde dat hij zich vaak anders voelt dan anderen. Ik ben een christen, en denk, voel, praat als een christen. Veel mensen ervaren mij daardoor als anders, afwijkend van de standaard norm, zo je wil. In de Bijbelse geschiedenis zijn er ook veel personen die anders zijn, bijvoorbeeld Mozes, Elia, David, Johannes de Doper en natuurlijk vooral de Here Jezus. Ja, je bent veranderd en duidelijk anders als je een kind van God geworden bent. Zo gaf de Here Jezus aan Zijn discipelen Johannes en zijn broer Jacobus de bijnaam: zonen van de donder. Het waren ruige vissersmannen, maar Johannes bekeerde zich door de ontdekking van genade en waarheid tot de discipel die Jezus lief had (Joh 1:1-18).

Download 'Genade en Waarheid
Keuzes maken

Gerrie Berkhof

Gerrie Berkhof vertelde over het thema 'keuzes maken'. God wil dat je keuzes maakt in je leven. Blijf je in je oude leven of kies je voor Hem, zodat je nu al in Zijn heerlijkheid kan gaan leven? Wat je ook kiest, God bemoeit zich wel constant met jouw levensloop. Op een liefdevolle manier is Hij altijd bij je en beschermt je (Ruth 1:6, Genesis 3:22 en Mattheüs 27:45).

Download 'Keuzes maken