EG Eemnes

Preken online

U bent hier:

Preken online beluisteren of downloaden

Op deze website zijn alle preken van de samenkomsten en seminars te downloaden in MP3 formaat. Breng dus regelmatig een bezoek en luister vanaf nu de preken waar u maar wilt.

Per heden is het mogelijk om te zoeken en filteren op verschillende zaken zoals bijbelboek, spreker en datum. We zijn momenteel bezig om alle preken te categoriseren waarmee het gaandeweg voor steeds meer preken en studies zal werken.

  • Abonneer je op onze podcast:
  • RSS
De waarheid over genade

Andre van Zyl

André van Zijl preekte over het thema: 'De waarheid over genade'. We lezen Johannes 8:1-11. De Here Jezus veroordeelt de overspelige vrouw niet, maar schenkt haar eerst genade en vergeving. Daarna zegt Hij pas: doe die zonde niet weer. De vergeving van je zonden is dus niet geheel vrijblijvend.

Download 'De waarheid over genade
Genade en Waarheid

Ben Griffioen

Vandaag sprak Ben Griffioen, hij deed de aftrap van het subthema '24/7: Genade en Waarheid'. Ben vertelde dat hij zich vaak anders voelt dan anderen. Ik ben een christen, en denk, voel, praat als een christen. Veel mensen ervaren mij daardoor als anders, afwijkend van de standaard norm, zo je wil. In de Bijbelse geschiedenis zijn er ook veel personen die anders zijn, bijvoorbeeld Mozes, Elia, David, Johannes de Doper en natuurlijk vooral de Here Jezus. Ja, je bent veranderd en duidelijk anders als je een kind van God geworden bent. Zo gaf de Here Jezus aan Zijn discipelen Johannes en zijn broer Jacobus de bijnaam: zonen van de donder. Het waren ruige vissersmannen, maar Johannes bekeerde zich door de ontdekking van genade en waarheid tot de discipel die Jezus lief had (Joh 1:1-18).

Download 'Genade en Waarheid
Keuzes maken

Gerrie Berkhof

Gerrie Berkhof vertelde over het thema 'keuzes maken'. God wil dat je keuzes maakt in je leven. Blijf je in je oude leven of kies je voor Hem, zodat je nu al in Zijn heerlijkheid kan gaan leven? Wat je ook kiest, God bemoeit zich wel constant met jouw levensloop. Op een liefdevolle manier is Hij altijd bij je en beschermt je (Ruth 1:6, Genesis 3:22 en Mattheüs 27:45).

Download 'Keuzes maken
Spijt, hoe ga je er mee om

Johan Gankema

Deze week sprak Johan Gankema over het thema 'Spijt, hoe ga je ermee om?'. Als inleiding vertelde hij het verhaal van de Franse zangeres en danseres Edit Piaf. Zij had alles tegen in haar leven. Daardoor vluchtte ze in de drank en drugs. Toen ze op haar 47e overleed liet ze slechts één boodschap achter: het lied Je ne regrette rien (Ik heb nergens spijt van)… Maar, is dat wel zo? Hebben we niet allemaal wel eens spijt? Zelfs God kent spijt, zoals toen Hij mensen gemaakt had, want ze waren allemaal slecht, op Noach en zijn familie na (Genesis 6:5-6).

Download 'Spijt, hoe ga je er mee om
De kracht van woorden

Mark Zeldenrust

Deze zondagmorgen sprak Mark Zeldenrust over de kracht van woorden. Het kan veel kwaad aanrichten, maar juist ook bemoedigen. We lazen Jacobus 3:1-12. Hij gaf praktische vragen en tips mee: Wie kan jij deze week bemoedigen, wil jij een bemoediger zijn? Ook konden we voor elkaar bidden. We mochten samen God aanbidden, in zijn aanwezigheid zijn en er zijn voor elkaar.

Download 'De kracht van woorden
Geloven in de praktijk

Jan Dop

In de preek van Jan Dop kwam het naar voren hoe het is om gelovig te zijn in een niet gelovige omgeving. Dit maken de tieners dagelijks mee op school en op de sportclub, maar het zal ons allemaal bekend voorkomen. Jan gaf ons mooie lessen mee, waar we deze week mee aan de slag kunnen

Download 'Geloven in de praktijk
Waar mag ik je voor wakker maken?

Timo Hagendijk

Vanochtend sprak Timo Hagendijk. Het onderwerp van zijn preek was ”Waar mag ik je voor wakker maken?” Jezus was vastberaden onderweg naar Jeruzalem. Ondanks de tegenstand uit zelfs zijn eigen kring ging hij door. Hij ging naar Jeruzalem om niet alleen maar te lijden en te sterven, maar juist ook om naar de hemel te gaan om daar als koning te worden gekroond. Vandaar zal Hij terug komen om mensen op te halen die wakker zijn, die klaar staan, die hun mantel aan hebben en hun licht brandend. Hoe laat je zien dat je een koninklijk leven leidt en dus wakker bent? Franciscus van Assisi zegt het ons voor als hij bidt: Heer, maak van mij een werktuig van vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Vergeving waar onrecht is. Geloof waar twijfel is. Hoop waar wanhoop is. Licht waar duisternis is. Goddelijke meester, geef dat ik geen troost, begrip en liefde zoek, maar troost, begrip en liefde geef. Want we ontvangen als we geven. We worden vergeven als we zelf vergeven. We worden geboren tot eeuwig leven als we sterven. We staan als het ware tussen de eerste 65 boeken en het laatste in, Openbaring, Zien we uit naar die dag?

Download 'Waar mag ik je voor wakker maken?
Identiteit

Paul Koeleman

Paul Koeleman sprak over: identiteit. Want: Wie ben ik, wie mag ik zijn, wat is mijn karakter? Dat is heel moeilijk. De populaire dj van Qmusic Stefan Bouwman maakte de afgelopen week openbaar dat hij stemmen in zijn hoofd hoort en als hij in de spiegel kijkt, zich heel lelijk voelt van binnen. Deze buitengewoon eerlijke uitspraak heeft landelijk veel losgemaakt, verschillende kerkgenootschappen beloofden voor hem te gaan bidden. Tja, wie ben ik nou eigenlijk als ik in de spiegel kijk? Door leugens van anderen voel je je misschien slecht, onwaardig, onbelangrijk, onherstelbaar beschadigt, voor altijd verloren?

Download 'Identiteit
In het Koninkrijk

Wim Dercksen

Wim Dercksen sprak vandaag als eerste over het nieuwe subthema 'In het Koninkrijk'. Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is een grondgebied, waar een Koning regeert, met onderdanen, als je erbij hoort heb je een paspoort. Wim las de gelijkenis uit Matth. 13:24-30. Jezus zaait het goede zaad, via Jozef en Maria stamt hij van beide kanten van David af, Hij is de beloofde Messias. De wijzen hebben een ster gezien en weten dat een Koning is geboren. Johannes de doper roept op: bekeer u, het koninkrijk is nabij. Jezus laat zich dopen en de Geest daalt als een duif neer en een stem uit de hemel zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon". De Bergrede die daarop volgt zou je kunnen lezen als de grondwet van het koninkrijk, mensen treuren nu nog maar in het koninkrijk zullen ze getroost worden. Het Koninkrijk is nu nog niet zichtbaar, De Koning is nog niet zichtbaar. Het goede zaad groeit op met nep zaad, dolik, gezaaid door de vijand. Pas aan het eind wordt er geoogst. Wat nep is wordt verbrand. Ben je echt of nep? Wie is jouw Koning? Col 1:13.

Download 'In het Koninkrijk
Balans en vasten

Jan Dop

Jan Dop sprak over balans en vasten. De prioriteiten in je leven, waar ben je druk mee? Wat is je verlangen, durf je stil te zitten? De hectische tijd waarin we leven, waarin computer en smartphone ons voortdurend roepen, helpt ons niet om stil te zijn. De herinnering aan vroeger is soms heel anders, hoe oma de was deed in het schuurtje en Jan graag daarbij was. De rust en de tijd die dit kostte was heel anders dan nu. Wij zijn nu verslaafd aan veel prikkels, is er nog wel rust? Wat zegt de Bijbel hierover? 6 dagen werken, de zevende rust. Lev 25; het Sabbatjaar, het jubeljaar, Grote Verzoendag. Momenten van rust, herstel, bezinning en teruggave. Kijk naar Jezus ons grote voorbeeld. Hij trok zich regelmatig terug in de stilte; Luc 6:12. Periodes van stilte en niets doen werken in Gods nabijheid iets bijzonders uit. De uitdaging van deze vastenweek

Download 'Balans en vasten