EG Eemnes

Wat wij geloven

De Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat God de Almachtige, enige God is, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest
Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, en dat hij gestorven is aan het kruis om ons te verzoenen met God
Wij geloven dat de Heilige Geest aan de gelovigen is geschonken en in hen woont en werkt
Wij geloven dat dat het Woord van God, de Bijbel, de bron is van de waarheid.

De doop

Een belangrijk punt in de visie is de doop. In de statuten van de Evangelische Gemeente Eemnes staat dat de doop niet aan kinderen bediend wordt, maar door onderdompeling aan mensen, die bewust geloven en ervan getuigen, dat ze Jezus beschouwen als hun persoonlijke verlosser en redder.
Er zijn diverse folders in de gemeente aanwezig, die t.a.v. een aantal eigentijdse thema’s en vragen, het standpunt van de gemeente verduidelijken.

In de praktijk

De EGE wil een warme gemeenschap vormen. Een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien. En klaar staan voor iedereen die op zoek is naar het doel van het leven en dat zoeken in God.
Alle activiteiten in de kerk, voor jong of oud, in een zaal of thuis of waar dan ook, draaien om datzelfde doel: God eren en erkennen als de God, die ons kent en liefheeft en ons écht helpt.